webs counters
 

My publications » Reviews

(2010). Čechoslováci na válečných polích Indočíny (Czechoslovaks on the Battlefields of Indochina), Soudobé dějiny, Vol. 17, No. 4.

(2010). Milada Polišenská: Zapomenutý ‚nepřítel‘ Josef Josten (Milada Polisenska: The Forgotten ‘Enemy’ Josef Josten), Dějiny a současnost, Vol. 32, No. 5. 

(2011). Mnohonárodnostní říše v zrcadle času (Multinational Empires in the Mirror of Time), Český časopis historický, Vol. 109, No. 3.

(2011). America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy, Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia, Vol. 11, No. 2.

(2013). Mozaika dominových kostek na Blízkém východě (Mosaic of Dominoes in the Middle East), Soudobé dějiny, Vol. 20, No. 3.

(2014). Maurus REINKOWSKI-Gregor THUM (edd.). Helpless Imperialists: Imperial Failure, Fear and Radicalization, Český časopis historický, Vol. 112, No. 1.  

Full bibliographical data/citations for these publications can be downloaded here.